Právní doložka

 

Copyright

Tyto internetové stránky jsou vlastněny a provozovány společností A-interier, s.r.o., IČ 26961725, DIČ CZ26961725. Obsah těchto stránek nemůže být použit za žádným jiným účelem, než za účelem nakupování zboží v tomto internetovém obchodě.

Veškeré materiály publikované v internetovém obchodě společnosti A-interier, s.r.o. jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na internetových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Žádná část internetových stránek společnosti A-interier, s.r.o. nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv.

Neoprávněné použití jakékoliv části internetových stránek společnosti A-interier, s.r.o. může být chápáno jako porušení zákona.

 

Odpovědnost

Společnost A-interier, s.r.o. se zříká odpovědnosti za věcné a technické nepřesnosti či chyby. Společnost A-interier, s.r.o. si vyhrazuje právo na změny a úpravy bez předchozího upozornění. Společnost A-interier, s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných internetových stránek, včetně ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.

Informace uvedené na internetových stránkách společnosti A-interier, s.r.o. nelze chápat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od společnosti A-interier, s.r.o. v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval.